Chuyên mục: Tin tức

Posted in Tin tức

Công thức tính dòng điện 3 pha – Dòng điện xoay chiều

Công thức tính dòng điện 3 pha Có 2 cách tích như sau: Cách 1: cách tính này gần đúng…

Posted in Tin tức

Công thức tính áp suất khí quyển là gì? Áp lực và Áp suất

Áp suất khí quyển là áp suất trên trái đất gây ra bởi trọng lượng của không khí phía trên…

Posted in Tin tức

Takt time là gì? Cách tính và sử dụng trong thực tế

Takt time là gì? Takt time là khoảng thời gian tối đa mà sản phẩm cần được sản xuất để…

Posted in Tin tức

6 Sigma là gì? Sự khác biệt giữa Six Sigma và Lean

Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về 6 Sigma là gì, đây là phương pháp đã…

Posted in Tin tức

Công thức tính C% (nồng độ phần trăm) theo khối lượng và thể tích

Bài viết giúp các bạn tìm hiểu công thức tính C%, tức là nồng độ phần trăm. Bao gồm công…

Posted in Tin tức

Flow chart là gì? Cách để xây dựng và sử dụng một sơ đồ Flow chart

Flow chart là gì? Công dụng và cách vẽ lưu đồ flowchart như thế nào? Tất cả những câu hỏi…